Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

Presse

Har du spørgsmål? Har du brug for materiale?
Aktuelle presseoplysninger og fotomateriale klar til udgivelse kan hentes her.
Vi vil naturligvis også gerne høre fra dig telefonisk, via e-mail eller fax!
 
PressekontaktVil du gerne tilføjes til vores presse-distributionsliste?

Pressemeddelelser efter område

Verdens første på SPS IPC Drives: Det første intelligente buskabel til sikker automatisering06-06-2019

CF.D muliggør overvågning af yderst dynamiske e-chain-kabler på den intelligente fabrik og reducerer dermed afbrydelser af produktionsaktiviteter

På SPS IPC Drives 2018 præsenterede igus et nyt og globalt enestående koncept til den intelligente overvågning af buskabler i e-chain-systemer. Takket være tidlige advarselssignaler, selv ved de mindste ændringer af overførsler, opfanger CF.D-systemet overhængende fabriksnedsbrud i god tid. På den måde undgår man de høje omkostninger i forbindelse med ikke-planlagte produktionstab.

De mekaniske belastninger i energikæder ændrer med tiden overførselsegenskaberne i buskabler. Ligesom for lineære vandringer gælder dette også for tredimensionelle bevægelser, for eksempel i forbindelse med energikædesæt til robotter. Resultatet er afbrydelser af dataoverførslen eller sågar uforudsete driftssvigt. Det globalt enestående koncept, der blev præsenteret af motion plastics-specialisten igus på dette års SPS IPC Drives, opfanger forringelsen af det brugte chainflex-buskabel på forhånd. Det intelligente system består af en vurderingsenhed og et responsmodul. De er integrerede i starten og slutningen af det bevægelige buskabel. Vurderingsenheden er som regel placeret i styreskabet i den faste ende, og responsmodulet i fordelingskassen i den bevægelige ende. Mellem de to overføres specielle datapakker med målingsformål, og kabelkvaliteten vurderes konstant ved hjælp af det øgede antal tabte eller beskadige pakker. Hvis en foruddefineret værdi overskrides, varsles kunden med en gul lysdiode og koblingen af en kontakt. Denne varslingsværdi kan der ligeledes anmodes om via det tilsluttede netværk, og strømsituationen kan vises i en webbrowser. Ved overskridelse signaleres en anden varslingstærskel med en rød lysdiode, som angiver et driftssvigt i busoverførslen, så fejlen kan findes hurtigt ved at bese styreskabet.

smart plastics-sortimentet fortsætter med at vokse
For første gang muliggør det innovative system overvågning af et kabel i dynamisk drift uden yderligere måletråde eller kabler. CF.D integrerer sig selv i isense-miljøet til forudsigelig vedligeholdelse. igus har udviklet en produktfamilie siden 2016 under denne overskrift, hvor forskellige sensorer og overvågningsmoduler føjer intelligens til motion plastics-produkter såsom energikæder, kabler, lineære føringer og drejeringlejer. De måler blandt andet sliddet under drift og varsler brugeren, så reparation eller udskiftning kan planlægges i tide. Gennem etablering af netværk ved hjælp af igus' kommunikationsmodul (icom) er onlinevisning af status og varsling, for eksempel via en pc, tablet eller smartphone, lige så muligt som en direkte integration i kundens infrastruktur. Disse smart plastics forudsiger allerede utallige kundeanvendelsers levetid, for eksempel i bilindustrien. Det næste udviklingstrin er den øgede integration af de planlagte komponenter såsom integrationen af modtageren i et stikhus. Interesserede beta-testere kan kontakte igus på smartplastics@igus.net.