Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

Covid-19: Forebyggende foranstaltninger på hovedsædet i Köln

Med nogle få undtagelser produceres alle igus motion plastics på hovedsædet i Köln. Produktionen her kører aktuelt på fuld kapacitet og vi har stort set ikke haft nedbrud i forsyningskæden, indtil nu, da vi har implementeret vores to-leverandørs strategi i årevis uden undtagelse.
 
Der er endnu mere vigtigt at vi har implementeret mere end 250 forebyggende foranstaltninger på fabrikken i Köln siden starten af februar 2020, både dem der er pålagt fra myndighederne og dem der rækker ud over dette. Vi tilbyder, for eksempel, gratis hurtig test for vores besøgende i samarbejde med Köln Institut, og har installeret en drive-in for selvafhentere på vores faciliteter.
 
De omfattende restriktioner fra 5. januar har ingen indflydelse på leveringsevnen for igus.


Kontaktfri afhentning i Köln

Drive-in for kontaktfri afhentning

Ny service "motion plastics to go" 
 
Bestil produkter og hent dem selv hos igus med det samme: vores kunder kan benytte denne nye leveringsmulighed fra nu af, for at modtage de påkrævede plastkomponenter endnu hurtigere.
 
På igus faciliteterne i Köln Porz-Lind, kan selvafhentere stoppe ved et specificeret punkt foran hovedbygningen efter modtagelse af en afhentningsbekræftelse på mail. Her checker de ind over et samtaleanlæg, og en igus ansat vil læsse de bestilte motion plastics produkter direkte i bilens bagagerum. Denne service er helt kontaktfri og opfylder reglerne for distance og hygiejne.  


Hurtig coronatest

Negativt coronatest-resultat er et krav til alle besøgende


Uanset om de er kunder, jobansøgere eller teknikere der kommer for at udføre et nødvendigt arbejde eller installere nyt udstyr, alle nye besøgende der træder ind i vores haller fra den 2. november skal fremvise et negativt coronatest-resultat. I samarbejde med et institut i centrum af Köln, tilbyder vi hurtige tests for at forebygge ventetider. Resultatet leveres på kun 10 minutter.  


Foranstaltninger november 2020

Yderligere foranstaltninger fra november 2020

Med det kraftigt stigende antal infektioner, forstærker vi igen vores allerede omfattende foranstaltninger:

  • genåbning af yderligere kantiner på området for at reducere tætheden af personer under måltider.  
  • Yderligere opdeling af siddepladser med plexiglasruder.
  • Afdelingen for varemodtagelse flyttes udendørs så leverandører ikke længere skal ind i bygningen.
  • Interviews med jobansøgere og åbent-hus dage sker virtuelt. De er kun mulige personligt, hvis der foreligger dokumenteret negativt resultat af coronatest.


Covid-19 tests for personer der vender tilbage fra ferie

Gratis Covid-19 test for alle der vender tilbage til igus efter ferien

Siden 13. juli har vi tilbudt alle ansatte der vender tilbage fra ferie og fysisk genoptager arbejdet lokalt, en mulighed for at blive testet gratis for coronavirus.
 
Testen udføres i samarbejde med det anerkendte Quade laboratorium i Köln. Tests tilbydes en gang ugentligt hos igus, og hele ugen på laboratoriet i centrum af Köln.


Ekstern service med strenge hygiejnekrav

Hygiejnekrav for vores eksterne services


Siden 11.05.2020 har vores eksterne tjeneste igen kunnet besøge kunderne under strenge hygiejnekrav.
 
Kundebesøg sker kun his der er modtaget en skriftlig invitation.
 
Under besøget holder salgspersonalet altid den påkrævede minimumsafstand, har vasket og desinficeret deres hænder grundigt inden aftale og bærer mundbind.
 
Alt salgspersonale er udstyret med desinfektant og mundbind.


Ansigtsskærme fra Köln

Donation: 100.000 hovedremme for ansigtsskærme

Takket være sprøjtestøbning, kan der hurtigt produceres store mængder og herved skaffes hurtig hjælp til læger og sygeplejersker

Vi producerer komponenter til de såkaldte "ansigtsskærme" ved sprøjtestøbning fra genindvundet iglidur A200 materiale.
 
Dr. Thilo Schultes leder vores værktøjsafdeling og siger: "Med det korrekte værktøj, kan der produceres og leveres mere end 10.000 ansigtsskærme pr. uge fra fabrikken i Köln. Det lader os masseproducere hovedremme hurtigt og til en markant reduceret pris".
 
Vi har selv fremstillet det respektive værktøj internt. De første 100.000 hovedremme leveres gratis, herefter kan de leveres til produktionspris. Hvis vi opnår en nettofortjeneste vil den blive doneret.
 

 


Hånd-desinfektion

Hånd-desinfektion


Dispensere til desinfektion af hænder er installeret ved alle indgange, sanitære faciliteter, i kantineområder og mange andre steder i selskabet.
 
Herudover er rengøringsintervaller for alle neuralgiske overflader som døre og vinduers greb, gelændere, bordplader, sanitære faciliteter m.m. blevet øget markant.
 
Ved hovedindgangen kan små flasker med desinfektant medtages "i lommen".
 


Temperaturmåling og mundbind ved indgangen

Temperaturmåling og ansigtsskærme


Ved indgangene måles temperaturen dagligt for hver ansat. Der udleveres et mundbind der skal bæres for at forebygge spredning af virus mest muligt. Til dette formål modtager ansatte i produktionen og kantinen en godtgørelse.
 
Herudover er alle døre i bygningen hvor det er muligt åbne, for at undgå kontakt med dørgreb.
 
De elektroniske stempelure er også konverteret til kontaktfri drift.
 
For at begrænse gruppen af personer der træder ind i bygningen, modtager vi indtil videre ikke kunder, ansøgere eller andre eksterne personer.


Information til ansatte

Information til ansatte


Der er plakater med hygiejneregler overalt i selskabet. Disse inkluderer almindelig vask af hænder og desinfektion, nysen og hoste mærkater, håndfri initiativer, og ting som sund ernæring, masser af motion i frisk luft, varmt tøj m.m.
 
Herudover er der information om hvordan man genkender Covid-19 symptomer og hvordan der skal handles.
Denne information er også sendt pr. email og der er en separat blog på de ansattes portal.
 
Yderligere, er alle døre der ikke er tilladt at holde åbne, mærket med et symbol der indikerer hvordan de kan åbnes med albuen.
 


Afstandsregler

Afstandsregler


For visuelt at påminde folk om gældende afstandsregler på 2 meter, er der anbragt passende gulvmarkeringer på alle områder med mulighed for øget persontrafik.
 
Disse områder inkluderer eksempelvis kantiner, gange til omklædningsrum, reception eller områder foran stempelure


Visning af fabrik

Personaletæthed i produktionen


 
For at forebygge transmission af virus mest muligt, er personaletætheden reduceret mest muligt. I produktionen er der aktiveret et 3-holds driftssystem for at udligne personaletætheden.
 
Der er desuden opmærksomhed på at arbejde udføres med størst mulig afstand, og mindst 2 meter.
  
Absolut nødvendige møder afholdes med det minimale antal personer og i henhold til angivne distance, eller, hvis muligt, digitalt.


igus ansatte på hjemmekontor

Personaletæthed i salg og administration


Alle ansatte, der ikke nødvendigvis skal være til stede lokalt, har arbejdet hjemmefra siden 13.03.2020. De få ansatte der arbejder på stedet har derfor opnået en stor indbyrdes afstand.
 
Alle ansatte på hjemmekontor har fuld fjernadgang og viderestillede telefoner for fuld disposition.
 
Med værktøjer som Microsoft Teams, kan kunderne fortsat modtage fuld rådgivning i virtuelle besøg. ​
 
Interne møder er også udelukkende digitale.


Kantiner

Kantiner


Selv i den aktuelle situation ønsker vi at give vores ansatte den bedst mulige forplejning. For at tilbyde maksimal sikkerhed, blev der oprettet 5 nye kantiner inden for en uge.
 
Der er ikke længere selvbetjeningsdiske og drikkevareautomater. De overlappende vagter for kantinepersonale er suspenderet.
 
Vi har desuden afskaffet kontanter og tilbyder nu alle måltider gratis, ud over morgenmad og frokost der allerede var gratis.


igus fabrikken front

Hvad har vi ellers gjort for folk hos igus?


Ansatte der, grundet den aktuelle situation, har måttet aflyse ferier der allerede var booket kan overføre deres ferie indtil slutningen af 2021.
 
Arbejdstiderne er blevet ændret for at være så fleksible som muligt af hensyn til børnepasning.


Hvordan er situationen hos igus?


CEO Frank Blase beskrev situation den 31.3.2020 i denne video.