Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

igus® investerer i kemisk genindvinding ved Mura Technology Limited


HydroPRS teknologi genindvinder ressourcer fra plastaffald på 20 minutter

Hvert år ender otte millioner tons plast i verdenshavene. Disse tabte ressourcer har en værdi på omkring 80 mia. US dollars. Problemet op til nu er, at det meste plast forbrændes og kun 14 % genindvindes. Der er altid efterladt affald overalt i verden. I tilfældet for ikke-teknisk plast, er det 100 til 1.000 gange større. Her tilbyder kemisk genindvinding af Mura Technology Limited nye løsninger.
 
Hydrothermal Plastic Recycling Solution (HydroPRS) blev udviklet i 2007, og testet på et pilotanlæg i Australien i mere end ti år. Med HydroPRS teknologi, kan plastaffald, der tidligere var umulig at genindvinde, konverteres tilbage til olie inden for 20 minutter, dette er mere ressourceeffektivt end udtrækningen af fossile brændstoffer fra jorden. Der benyttes kun vand, høje temperaturer og tryk til at separere cellerne og samle dem igen. Et anlæg alene kan behandle 20.000 tons af plast pr. år og reducere CO2 udslippet med 28.180 tons. Dette modsvarer det årlige forbrug for 5.983 biler eller det årlige energibehov for 4.914 husholdninger.

Traditionel plastgenindvinding mod genindvinding med HydroPRS

Diagram traditionel plastgenindvinding

For traditionel genindvinding af plast - også anvendt af igus i sit chainge program - skal alt affald sorteres efter dets indholdsstoffer inden formaling. Granulater kan herefter anvendes til produktion af nye polymerprodukter ved sprøjtestøbning eller ekstrudering.

Diagram Cat-HTR teknologi

HydroPRS teknologien konverterer det usorterede affald til olie på 20 minutter på en ressourcebesparende måde. Råolien kan senere anvendes som smøreolie, voks eller til produktion af ny, højkvalitets plastgranulat.

igus understøtter den cirkulære økonomi i plast


I fremtiden vil kemisk genindvinding vise sine fordele hvor klassisk genindvinding ikke fungerer. For at støtte Mura i opstartsfasen og hjælpe teknologien med at opnå et verdensgennembrud, har igus investeret fire millioner britiske pund (4,7 millioner euro) i januar 2020 og øget investeringen til totalt 5 millioner euro i foråret 2021. Takket være denne støtte og oprettelse og udvidelse a yderligere sponsorater, er opførelsen af det første kommercielle HydroPRS system nu påbegyndt. Det opføres i Wilton International komplekset i Teesside i det nordøstlige England, og er planlagt at gå i drift i andet halvår af 2022.

Processen er planlagt som følger: affaldsselskaber leverer plastaffald for at opfylde deres genindvindingsmål. Herefter opnås olie der prismæssigt modsvarer fossil olie. I den første fase skal der konstrueres i alt fire katalytiske hydrothermale reaktorer i Teesside og de vil være i stand til at behandle mere end 80.000 tons af plastaffald hvert år. Herudover planlægges yderligere anlæg i Tyskland, USA og Asien, blandt andre steder.

Model af det nye HydroPRS anlæg på Wilton International komplekset Verdens første HydroPRS system er aktuelt under udvikling på det britiske Wilton International kompleks.